Poistenie

Pokial Vám pri realizovaní zákazky spôsobí náš pracovník preukázateľne škodu, postúpime vec poisťovni. Sme poistení do výsky 30.000€. Poistenie sa vzťahuje na: …